MP Seniorów, MP w Parakajakarstwie i Regaty im. Rafała Piszcza