Licencje Polskiego Związku Kajakowego


26 stycznia br. Zarząd PZKaj podjął decyzję o rozpoczęciu tworzenia  elektronicznego systemu licencji obowiązujących w Polskim Związku Kajakowym. Powoduje to konieczność zmian w dotychczasowym sposobie prowadzenia spraw licencyjnych.

Szczegóły zostały przedstawione w Regulaminach licencji trenerskich, klubowych i zawodniczych publikowanych w zakładce Komisja Licencji i Zmiany Barw Klubowych.

W związku z powyższym w imieniu wiceprezesa ds. klasyfikacji, licencji i zmiany barw klubowych PZKaj Tomasza Kosiaka, prosimy wszystkie kluby WZKaj o przesłanie na adres: wzkaj@wp.pl w terminie do 02.04.2017 list zbiorczych zawodników z licencjami, którym ważność ma zostać przedłużona.

UWAGA:
Licencje będą przedłużane podczas regat na Malcie – 08.04.2017 dlatego proszę pamiętać aby zabrać na regaty licencje zawodnicze. Proszę również dokonać opłaty za przedłużenie licencji zawodniczej, na konto Polskiego Związku Kajakowego w wysokości 5,00 pln za 1 licencję – potwierdzenie przelewu prosimy mieć również ze sobą na regatach.