Memoriał Tadeusza Pasika – zapowiedź


ZAPOWIEDŹ

REGAT  KAJAKOWYCH

MEMORIAŁ  TADEUSZA PASIKA

 

18.maja 2014 roku

rzeka Prosna – Kalisz, Wał Piastowski 1

początek regat o godzinie 11.oo

 

 

  1. Uczestnictwo

W regatach mogą startować : seniorzy , juniorzy , juniorzy młodsi , młodzicy i dzieci

Seniorzy , juniorzy i młodzicy mogą startować w dwóch  konkurencjach , sztafeta

Dzieci mogą startować w dwóch konkurencjach

 

  1. Konkurencje i programy

– seniorzy i juniorzy                        1500 metrów                     K-1, C-1

– seniorzy i juniorzy                        500 metrów                       K-2, K-2

– seniorki i juniorki                          500 metrów                      K-1, C-1

– juniorzy młodsi                             500 metrów                       K-1, K-2, C-1, C-2

– juniorki młodsze                           500 metrów                       K-1, K-2, C-1, C-2

– młodzicy 2000                              1000 metrów                     K-1, C-1 – RANKING

– młodziczki 2000                           1000 metrów                     K-1 – RANKING

– młodzicy 2001                              1000 metrów                     K-1, C-1 – RANKING

– młodziczki 2001                           1000 metrów                     K-1 – RANKING

– dzieci – chłopcy                            1000 metrów                     K-1, C-1 – RANKING

– dzieci – dziewczynki                    1000 metrów                     K-1 – RANKING

 

– młodzicy                                       500 metrów                       K-2, C-2

– młodziczki                                    500 metrów                       K-2, C-2

– dzieci – chłopcy                            500 metrów                       K-2

– dzieci – dziewczynki                    500 metrów                       K-2

– weterani                                        500 metrów                       K-1,  K-2

 

Bieg memoriałowy  K-1  4x 200m w kolejności : młodzik , junior młodszy , junior , senior , /lub junior/. W biegu memoriałowym mogą brać udział kobiety .

 

 

 

  1. Zgłoszenia , losowanie , odprawa

— Zgłoszenia imienne na obowiązujących drukach wraz z listą zbiorczą zawierającą oświadczenie wg zawartego w regulaminie PZK wzoru opatrzoną pieczęcią klubu i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania klubu, należy dostarczyć najpóźniej do 12 maja 2014 r. oraz oświadczenia o umiejętności pływania startujących zawodników

— Odprawa techniczna odbędzie się dnia 18 maja 2014 roku o godzinie 10.oo.na Przystani Letniej KTW .

— W czasie trwania regat kierownicy drużyn muszą posiadać dokumentację zawodniczą / książeczki zdrowia, karty pływackie i umożliwić Komisji Sędziowskiej jej kontrolę.

 

 

  1. Opłaty

– wszyscy uczestniczący zawodnicy zwolnieni z opłaty startowej z uwagi na obchody 120 lecia powstania Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego

– za każdą zmianę dokonaną z listy zbiorczej jednokrotna wysokość obowiązującej diety

– wadium za protest 10-krotna wysokość obowiązującej diety

 

 

  1. Sposób przeprowadzania regat

– regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem biegów płaskich i mniejszą zapowiedzią

 

 

– numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca osady

– koszty organizacji pokrywa KTW – Kalisz i WZKaj- Poznań

– Komisję Sędziowską powołuje organizator

– szczegółowy program regat zostanie dostarczony na odprawę techniczną

-zawodnicy startują na własną odpowiedzialność

– zawodnicy w kategorii dzieci startują obowiązkowo w kapokach

– zwycięscy poszczególnych biegów zostaną nagrodzeni medalami oraz Pucharami wg możliwości finansowych organizatorów

 

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

MIASTO KALISZ

Pobierz zapowiedź regat w formie PDF:

PASIK_ZAPOWIEDZ