Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – zapowiedź


ZAPOWIEDŹ 3/2014

REGAT KAJAKOWYCH  „MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW I DZIECI”

____________________________________________________________________________________

    

1. Miejsce , termin , organizator           

Regaty odbędą się w dniu 28.06.2014 o godz. 11.00 na torze regatowym Malta, organizatorem są:

– Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu,

– Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe

– Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie.

 

2. Uczestnictwo

w regatach mogą startować zawodnicy roczników 2000/2001/2002 oraz dzieci rocznik 2003 i młodszy Województwa Wielkopolskiego i Zachodnio-Pomorskiego

–          młodzicy mogą startować 2-krotnie

–          dzieci 1 raz.

–          prawo startu w regatach mają zawodnicy zgłoszeni w PZKaj, posiadający legitymację zawodniczą z ważnym badaniem lekarskim.

 

3. Konkurencje i program

–          młodzicy rocz. 2000/2001/2002

 

chłopcy                                   K-1,K-2,K-4,C-1,C-2 ,        2000 m

dziewczynki                             K-1,K-2,K-4                      2000 m

 

–          dzieci 2003-2004

 

chłopcy                                   K-1,K-2,K-4,C-1,C-2           1000 m

dziewczynki                             K-1,K-2,K-4                        500 m

 

turystyczne canoe open (dz+młodz)        CT-4                      200 m

 

Kolejność rozgrywanych konkurencji:

1.               K-1 młodzików                                     2000 m

2.              C-1 młodzików                                     2000 m

3.              K-4 dz. chłopców                                  1000 m

4.              C-2 dz. chłopców                                  1000 m

5.              K-1 młodziczek                                    2000 m

6.              K-2 dz. dziewczynek                               500 m

7.              K-4 młodzików                                     2000 m

8.              C-2 młodzików                                     2000 m

9.              K-2 dzieci chłopców                               1000 m

10.             C-1 dzieci chłopców                               1000 m

11.             K-2 młodziczek                                    2000 m

12.             K-4 dzieci dziewczynek                            500 m

13.             K-1 dzieci dziewczynek                           500 m

14.             K-2 młodzików                                     2000 m

15.            K-1 dzieci chłopców                              1000 m

16             K-4 młodziczek                                    2000 m

17.   CT-4   turystyczne canoe open (dz+młodz)        200 m

 

4.    Zgłoszenia, losowanie, odprawa.

zgłoszenia imienne wraz z listą zbiorczą, należy dostarczyć najpóźniej na losowanie. Zgłoszenie należy wysyłać na adres e-mail: wzkaj@wp.plbiuro@wzkaj.poznan.pl

–          losowanie z udziałem sędziego głównego odbędzie się w dniu 19.06.2014 r. o godzinie 16.00 w biurze WZKaj Poznań ul. Reymonta 35.

–          odprawa techniczna odbędzie się w dniu 28.06.2014 r. o godz.9.00 w sali audiowizualnej toru regatowego Malta.

–          w czasie trwania regat kajakowych kierownicy drużyn muszą posiadać dokumentację zawodniczą (książeczki zdrowia, poświadczona umiejętność pływania) i umożliwić komisji sędziowskiej jej kontrolę.

 

5.    Opłaty

–          za każdą zmianę dokonaną z listy zbiorczej 1-krotna wysokość obowiązującej diety

–          za zgłoszenie osady na 1godz. przed odprawą 5-krotna wysokość obowiązującej diety

–          vadium za protest: 10-krotna wysokość obowiązującej diety

 

6. Sposób przeprowadzenia regat.

–          regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem PZKaj i niniejszą regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem biegów płaskich i niniejszą zapowiedzią.

–          numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca osady

–          koszty organizacji pokrywa WSS i WZKaj

–          Kolegium Sędziów WZKaj wyznaczy komisję sędziowską

–          szczegółowy program regat zostanie dostarczony na odprawę techniczną

–          zawodnicy startują na własną odpowiedzialność

–          zawodnicy w kategorii dzieci startują obowiązkowo w kapokach

–          zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III otrzymują medale

–          podczas regat prowadzona będzie punktacja młodzików

Pobierz zapowiedź regat w formie PDF:

sport_MMM