Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego – zapowiedź regat


ZAPOWIEDŹ

 

REGAT KAJAKOWYCH MISTRZOSTWA woj. WIELKOPOLSKIEGO

SPRAWDZIAN MŁODZIKÓW I DZIECI

____________________________________________________________________________________

 

1. Miejsce , termin , organizator

– regaty odbędą się w dniu 20.09.br o godz.10.30 na torze regatowym Malta

– organizatorem jest Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu

 

2. Uczestnictwo

W regatach mogą startować seniorzy, juniorzy, juniorzy mł., młodzicy i dzieci .

–          seniorzy , juniorzy , juniorzy mł., mogą startować w 2 konkurencjach

–          młodzicy i dzieci mogą startować w 2 konkurencjach , z tym że jedna z konkurencji

K-1, C-1 zalicza się do rankingu

 

3. Konkurencje i Program

– seniorzy                                         500 m                    K-1,K-2,C-1,C-2

– seniorki                                          500 m                    K-1,K-2, C-1

– juniorzy      1996-97                         500 m                    K-1,K-2,C-1,C-2

– juniorki      1996-97                         500 m                    K-1,K-2, C-1

– juniorki mł. 1998-1999                      500 m                    K-1,K-2,K-4

– juniorzy mł. 1998-1999                     500 m                    K-1,K-2,K-4,C-1,C-2

– młodzicy     2000-2001                     500 m                    K-2,K-4,C-2

– młodziczki 2000-2001                     500 m                    K-2,K-4

– dzieci chłopcy 2002 i młodsi                500 m                    K-2,K-4,C-2

– dzieci dziewczynki 2002 i młodsi500 m                    K-2,K-4

– wyścig turystyczny T2                       500 m                    T-2

– kobiety OPEN                                   500 m                    C-2

– wyścig niepełnosprawnych                  200 m

– VIKING 2002 i młodsi                        500 m                    V4

 

Konkurencje rankingu

młodzicy 2001-2002                         1000 m                  K-1,C-1

oddzielnie każdy rocznik

– młodziczki 2001-2002                        1000 m                  K-1

oddzielnie każdy rocznik

– dzieci chłopcy 2003-2004         1000 m                  K-1,C-1

– dzieci dziewczynki 2003-2004             1000 m                  K-1

– dzieci dziewczynki / młodziczki            500 m                    C-1

 

UWAGA: ROCZNIK 2000 może startować dodatkowo w ramach 2 startów w K1 / C1 na dystansie 500 m

 

RAMOWY PROGRAM REGAT

 

            1.       K-1 dzieci dziewczynki                           1000 m

2.       K-1 dz. chłopcy                                   1000 m

3.       C-1 dz. chłopcy                                    1000 m

4.       K-1 młodziczek 2002                            1000 m

5.       K-1 młodzików 2002                   1000 m

6.       C-1 młodzików 2002                   1000 m

7.       K-1 młodziczek 2001                            1000 m

8.       K-1 młodzików 2001                   1000 m

9.       C-1 młodzików 2001                   1000 m

10.     K-1 seniorów                                       500 m

11.     K-4 dz. Dziewczynki                              500 m

12.     K-2 dz. Chłopców                               500 m

13.     C-1 seniorów                                     500 m

  1. C-2 dz. Chłopców                                500 m

15.     K-4 juniorek mł.                                500 m

  1. K-2 juniorów                                     500 m

17.     K-2 dz. Dziewczynki                            500 m

18.     C-2 juniorów mł.                                500 m

19.     K-4 dz. Chłopców                               500 m

21.     K-1 juniorów mł.                                500 m

22.     K-1 seniorek                                     500 m

23.     C-2 juniorów                                     500 m

24.     K-2 młodziczek                                 500 m

25.     K-4 młodziczek                                500 m

26.     K-2 juniorek                                       500 m

27.     C-1 juniorów mł.                                  500 m

28.     K-1 juniorek mł.                                  500 m

29.     K-2 seniorów                                       500 m

30.     C-2 seniorów                                       500 m

31.     K-1 juniorów                                       500 m

  1. K-2 młodzików                                     500 m

33.     C-1 juniorów                                       500 m

34.     K-2 juniorów mł.                                  500 m

  1. C-2 młodzików                                     500 m

36.     K-2 seniorek                                       500 m

37.     K-4 młodzików                                     500 m

38.     K-1 juniorek                                        500 m

39.     K-2 juniorek mł.                                  500 m

  1. K-4 juniorów mł.                                  500 m

42.     C-1 seniorek                                        500 m

43.     C-1 juniorek                                        500 m

44.     T-2 turystyczne                                    500 m

45.     C-2 kobiet OPEN                                   500 m

46.     C-1 dzieci dziewczynki / młodziczki          500 m

47.     C-4 Viking open 2002 i młodsi                 500 m

 

KOLEJNOŚĆ WYŚCIGÓW PODANE BĘDZIE W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM

 

  1. Zgłoszenia, losowanie, odprawa.

– zgłoszenia imienne wraz z listą zbiorczą, należy dostarczyć najpóźniej na losowanie. Zgłoszenie należy wysyłać elektronicznie, na adres e-mail: wzkaj@wp.pl , biuro@wzkaj.poznan.pl

– losowanie z udziałem sędziego głównego odbędzie się w dniu 13.09.2014 roku o godzinie                                              11.00 w siedzibie WZKaj Poznań ul. Reymonta 35

– ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem losowania

– odprawa techniczna odbędzie się w dniu 20-09-2014 roku o godzinie 9.00 w sali audiowizualnej    toru regatowego Malta

– w czasie trwania regat kajakowych kierownicy drużyn muszą posiadać dokumentację zawodniczą (książeczki zdrowia, poświadczona umiejętność pływania) i umożliwić komisji sędziowskiej jej kontrolę.

 

  1. Opłaty

–   za każdą zgłoszoną osobę: ½ obowiązującej diety, dzieci i młodzicy 5 zł

–          za każdą zmianę dokonaną z listy zbiorczej: 1-krotna wysokość obowiązującej diety

–          vadium za protest: 10-krotna wysokość obowiązującej diety

–          za zgłoszenie osady na jedną godz. przed rozpoczęciem odprawy technicznej 5-krotna wysokość obowiązującej diety

 

6.   Sposób przeprowadzenia regat

–        regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem i niniejszą zapowiedzią

–        koszty organizacji pokrywa WZKaj

–        numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca osady

–        Kolegium Sędziów WZKaj wyznaczy komisję sędziowską

–        szczegółowy program regat zostanie dostarczony na odprawę techniczną

–        zawodnicy w kategorii dzieci startują obowiązkowo w kapokach

–        zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III, otrzymują medale.

–        w przypadku braku obsady w danej konkurencji istnieje możliwość na wniosek trenera koordynatora WZKaj łączenia konkurencji w różnych kategoriach wiekowych oraz zgłoszenia zawodnika młodszego w starszej kategorii wiekowej

ZAPOWIEDŹ DO POBRANIA:

sport_MWW