Otwarte Mistrzostwa Miasta Poznania – zapowiedź


zapowiedzZAPOWIEDŹ  nr 2/2014

REGAT KAJAKOWYCH  „OTWARTE MISTRZOSTWA MIASTA POZNANIA”

___________________________________________________________________________

1. Miejsce , termin , organizator

–          regaty odbędą się w dniu 17.05.2014 o godz.10.00  na torze regatowym Malta

–          organizatorem jest Wielkopolski  Związek  Kajakowy w Poznaniu

 

2. Uczestnictwo

–          w regatach mogą startować seniorzy, juniorzy, juniorzy mł , młodzicy i dzieci

–          seniorzy, juniorzy mogą startować w 2 konkurencjach

–          juniorzy młodsi mogą startować w 2 konkurencjach

–          młodzicy mogą startować w 2 konkurencjach

–          dzieci mogą startować w 1 konkurencji

3. Konkurencje regat Mistrzostwa Miasta Poznania

– Seniorzy                                           500 m       K-1,  K-2,  C-1,  C-2

– Seniorki                                            500 m      K-1,  K-2

– Juniorzy                                            500 m      K-1,  K-2,  C-1,  C-2

– Juniorki                                            500 m      K-1,  K-2

– Juniorki mł.                                       500 m      K-1,  K-2,  K-4

– Juniorzy mł.                                      500 m       K-1,  K-2,  C-1,  C-2,  K-4

– Młodzicy                                           500 m      K-1,  K-2,  K-4,  C-1, C-2

– Młodziczki                                         500 m       K-1,  K-2,  K-4

– Dzieci chłopcy 2002-2004                     500 m       K-1,  K-2,  K-4,  C-1,  C-2

– Dzieci dziewczynki 2002-2004               500 m      K-1,  K-2,  K-4

– Weterani open                                   500 m      K-1,

– Turystyczne                                      500 m      T-2

– Niepełnosprawni                                 500 m      V-2

– Viking (turystyczne C-4)                                     200 m            CT-4 (open dzieci, młodzicy)

– Kobiety OPEN                                    500 m      C-1

 

RAMOWY  PROGRAM   REGAT

KOLEJNOŚĆ WYŚCIGÓW USTALONA ZOSTANIE PO LOSOWANIU

C-4 VIKING                                200 m

C-1     kobiet open                      500 m

K-1     seniorów                          500 m

K-2     dz. chłopców                     500 m

C-1     seniorów                          500 m

C-2     dz. chłopców                     500 m

K-2     juniorów                          500 m

K-1     młodzików                        500 m

C-1     juniorów mł.                     500 m

C-2     juniorów                          500 m

K-1     juniorów mł.                     500 m

C-1     młodzików                        500 m

K-4     dzieci chłopców                 500 m

K-1     seniorek                          500 m

K-2     dzieci dziewczynki              500 m

K-1     młodziczek                       500 m

K-2     juniorek                           500 m

K-1     juniorek mł.                      500 m

K-4     dzieci dziewczynki              500 m

K-1     juniorów                          500 m

K-2     seniorów                          500 m

K-1     dzieci chłopcy                    500 m

C-2     seniorów                          500 m

C-1     dz. chłopców                     500 m

K-2     juniorów mł.                     500 m

K-2     młodzików                        500 m

C-2     juniorów mł.                     500 m

K-4     juniorów mł.                     500 m

K-2     juniorek mł.                      500 m

C-1     juniorów                          500 m

K-4     młodzików                        500 m

C-2     młodzików                        500 m

K-2     młodziczek                       500 m

K-1     dz. dziewczynki                 500 m

K-4     juniorek mł.                      500 m

K-2     seniorek                          500 m

K-1     juniorek                           500 m

K-4     młodziczek                       500 m

K-1     weterani                          500 m

T-2     turystyczne                      500 m

V-2     parakajakarze                  500 m

4. Zgłoszenia, losowanie, odprawa.

zgłoszenia imienne wraz z listą zbiorczą, należy dostarczyć najpóźniej na losowanie. Zgłoszenie należy wysyłać elektronicznie, na adres e-mail: wzkaj@wp.plbiuro@wzkaj.poznan.pl

–          losowanie z udziałem sędziego głównego odbędzie się w dniu 09.05.2014 o godzinie 11.00 w biurze WZKaj Poznań ul. Reymonta 35

–          Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 17.05.br o godzinie 8.45 w sali audiowizualnej toru regatowego Malta

–          w czasie trwania regat kajakowych kierownicy drużyn muszą posiadać dokumentację zawodniczą  (książeczki zdrowia)  i umożliwić komisji sędziowskiej jej kontrolę.

 

5. Opłaty

– za zgłoszoną osobę wg listy zbiorczej ½ wysokości obowiązującej diety, młodzicy i dzieci 5,- zł

–       za dogłoszenie osady z listy zbiorczej na 1-godz. przed odprawą: 5-krotna wysokość diety

–       vadium za protest: 10-krotna wysokość obowiązującej diety

 

6. Sposób przeprowadzenia regat.

–          regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem PZKaj  i niniejszą zapowiedzią

–          numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca osady

–          koszty organizacji pokrywa WZKaj

–          Kolegium Sędziów WZKaj wyznaczy komisję sędziowską

–          szczegółowy program regat zostanie dostarczony na odprawę techniczną

–          zawodnicy w kategorii dzieci startują obowiązkowo w kapokach

–          w przypadku braku obsady w danej konkurencji istnieje możliwość na wniosek Trenera koordynatora WZKaj, łączenia konkurencji w różnych kategoriach wiekowych oraz zgłoszenia zawodnika młodszego w starszej kategorii wiekowej.

 

Pobierz zapowiedź regat w formie PDF:

sport_OMMP