Poznańskie Dragony – I Poznań Canoe Challenge – Zapowiedź Regat


11115980_1160284440664476_2000907465_nREGULAMIN

Nazwa imprezy: Poznańskie Dragony – I Poznań Canoe Challenge

Termin i miejsce:  13 czerwca 2014r. (start wyścigu – godzina 9.00)

Tor Regatowy Malta w Poznaniu, ul. Wiankowa 3 (biuro zawodów pod trybunami)

Organizator: KS Stomil Poznań

Partnerzy: Miasto Poznań, DI Sport, Wielkopolski Związek Kajakowy, Lider Animator

Dystans: 5 okrążeń: 1 x 2km i 4 x 1km (6km).

 1. Cel: zawody na turystycznych dwójkach kajakowych dają możliwość zarówno amatorom jak
  i profesjonalnym  zawodnikom  rywalizowania w długodystansowym masowym wyścigu ze startu  wspólnego.

Celem  zawodów  jest  wyłonienie  najszybszej  osady  kajakowej składającej  się  z  dwóch zawodników  dowolnej  płci  w  wyścigu  ze startu wspólnego gdzie osady zdublowane odpadają z dalszej rywalizacji. Zawody mają na celu propagowanie dyscyplin wodnych oraz zdrowego i aktywnego stylu życia.

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

 1. W imprezie udział może wziąć każdy, kto w dniu zawodów będzie miał ukończone 18 lat.
 2. Zgłoszenia do zawodów można dokonywać poprzez Internet.
 3. Formularz zgłoszeniowy znajduje się  na  stronie  poznanskiedragony.pl
 4. W zawodach wystartuje 80 pierwszych zgłoszonych osad (160 zawodników).
 5. Podczas rejestracji należy dokonać jednoczesnego zgłoszenia obu zawodników stanowiących  osadę.
 6. Wpisanie zawodników na listę startową zostanie wykonane po przesłaniu na adres www.poznanskiedragony.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzenia opłaty startowej.
 7. Opłata startowa wynosi 40 zł osada (20 zł od osoby) płatna do 10.05.2015r..

Od 11.05.2015r. opłata startowa 60 zł (30 zł od soboty)

 1. Opłata powinna być uiszczona w przeciągu 72h od daty rejestracji na konto (po tym terminie uczestnik zostaje skreślony z listy i musi ponownie dokonać rejestracji):

KS Stomil Poznań, Starołęcka 18 61 – 361 Poznań

numer konta: 42-1160-2202-0000-0000-5809-7713 (Milenium Bank).

Tytułem: „I Poznań Canoe Challenge. Imiona i Nazwiska osób startujących”.

 1. Nie ma możliwości zwrotu wpłaconej opłaty startowej, przepisania pakietu na inną imprezę, ani kolejny rok.
 2. W ramach  opłaty  startowej  organizator  zapewnia  pakiet  startowy:
  • wypożyczenie  na  czas  wyścigu  dwuosobowego  kajaka  wraz  z  dwoma wiosłami oraz dwoma kamizelkami asekuracyjnymi
  • pamiątkową koszulkę z logo zawodów
  • pamiątkowy medal
  • 3 najlepsze osady otrzymają dodatkowo puchary oraz nagrody rzeczowe
   1. Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów w dniu zawodów w godzinach  7.30-8.45.
   2. Dokonując zgłoszenia zawodnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji Poznańskich Dragonów. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w stopniu niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysłanie pod wskazany adres email informacji dotyczących imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych Organizatora.
   3. Warunkiem uczestnictwa w I Poznań Canoe Challenge jest podpisanie oświadczenia
    o stanie zdrowia pozwalającym na wzięcie udziału w zawodach oraz starcie na własną odpowiedzialność.
   4. Zawodnik podczas odbioru pakietu startowego (w dniu zawodów) musi posiadać dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja), celem kontroli daty urodzenia.
   5. Numery  startowe  (i  tym  samym  miejsca  startowe)  zostaną  przydzielone  według  kolejności  zgłoszeń.
   6. Organizator zastrzega sobie prawo do przydzielenia dzikich  kart.

Harmonogram

Sobota  13.06.2015r.

Godz. 7.30 otwarcie biura zawodów

Godz. 8.45 zamknięcie biura zawodów

Godz. 8.50 wspólna rozgrzewka

Godz. 9.00 przejście do kajaków

Godz. 9.20 wszyscy w okolicach startu

Godz. 9.30 Start

 1. Postanowienia końcowe:
 1. Wszystkie kwestie sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozstrzyga Organizator.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów.
 3. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania zawodów i nie może być modyfikowany przez zawodnika.
 4. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 5. Organizator posiada ubezpieczenie OC i NNW. Organizator nie zapewnia uczestnikom  ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością , a także uczestnictwem w zawodach.
 6. W trakcie trwania imprezy zawodnicy będą mogli skorzystać z depozytu.
 7. W trakcie trwania imprezy uczestnik ponosi finansową odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt, w kwocie umożliwiającej jego naprawę.
 8. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia protestu do 30 minut od dyskwalifikacji bądź ukończenia zawodów przy jednoczesnej opłacie kaucji w wysokości 50zł. Po uznaniu protestu za zasadny przez sędziego głównego zawodów kaucja zostanie zwrócona.
 9. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 10. Kontakt:

email:  poznanskiedragony@wp.pl

Oficjalny serwis internetowy zawodów: www.poznanskiedragony.pl

ZAPOWIEDŹ IMPREZY DO POBRANIA:

Regulamin-Canoe-Chalenge1