Regaty Otwarcia Sezonu – zapowiedź


zapowiedz  Regaty Otwarcia Sezonu – zapowiedź

___________________________________________________________________________

1. Miejsce , termin , organizator

– regaty odbędą się w dniu 12.04.2014 r. o godz.11.00  na torze regatowym Malta

– organizatorem jest Wielkopolski  Związek  Kajakowy w Poznaniu

2. Uczestnictwo

–   regatach mogą startować seniorzy, juniorzy, juniorzy mł , młodzicy i dzieci

–   seniorzy, juniorzy, juniorzy mł., młodzicy mogą startować w 2 konkurencjach

–   dzieci mogą startować w 1 konkurencji.

 3. Konkurencje regat Otwarcie Sezonu

– seniorzy – 1000 m                         K-1,K-2,C-1,C-2

– seniorki – 1000 m                         K-1,K-2

– kobiety – 1000 m                         C-1 OPEN

– juniorzy 96-97 – 1000 m                         K-1,K-2,C-1,C-2

– juniorki 96-97 – 1000 m                         K-1,K-2

– juniorzy mł. 98-99 – 1000 m                         K-1,K-2,C-1,C-2

– juniorki mł. 98-99 – 1000 m                         K-1,K-2

– młodzicy 2000-2001      –  1000 m                         K-1,K-2,C-1,C-2

– młodziczki 2000-2001     –  1000 m                         K-1,K-2,

– dzieci chłopcy 2002 i młodsi    – 1000 m                         K-2,C-2

– dzieci dziewczynki 2002 i młodsi      – 1000 m                         K-2

– młodzicy i dzieci      – 500 m    –  C-4 VIKING

Kolejność wyścigów ustalona zostanie po losowaniu.

 

1.      K-1 młodzików 2000            1000 m                                  RANKING

2.      C-1 młodzików 2000            1000 m                                  RANKING

3.      K-1 młodziczek 2000           1000 m                                  RANKING

4.      K-1 młodzików 2001            1000 m                                  RANKING

5.      C-1 młodzików 2001            1000 m                                  RANKING

6.      K-1 młodziczek 2001           1000 m                                  RANKING

7.     K-2 dzieci chłopców                       1000 m

8.     C-2 dzieci chłopców                       1000 m

9.     K-2 dzieci dziewczynki                   1000 m

10.   K-1 juniorów mł.                           1000 m

11.   C-1 juniorów mł.                           1000 m

12.   K-1 juniorek mł.                           1000 m

13.   K-1 juniorów                                1000 m

14.   C-1 juniorów                                1000 m

15.   K-1 juniorek                                1000 m

16.   K-1 seniorów                               1000 m

17.   C-1 seniorów                               1000 m

18.   K-1 seniorek                                1000 m

19.   K-2 młodzików                             1000 m

20.   C-2 młodzików                             1000 m

21.   K-2 młodziczki                              1000 m

22.   K-2 juniorów mł.                           1000 m

23.   C-2 juniorów mł.                           1000 m

24.   K-2 juniorek mł.                           1000 m

25.   K-2 juniorów                                1000 m

26.   C-2 juniorów                                1000 m

27.   K-2 juniorek                                1000 m

28.   K-2 seniorów                               1000 m

29.   C-2 seniorów                               1000 m

30.   K-2 seniorek                                1000 m

31.   C-1 kobiet OPEN                        1000 m

32.   C-4 VIKING                             500 m

 

Kolejność wyścigów ustalona zostanie po losowaniu.

 

4.    Zgłoszenia, losowanie, odprawa.

–  zgłoszenia imienne wraz z listą zbiorczą, należy dostarczyć najpóźniej na losowanie. Zgłoszenie należy wysyłać elektronicznie, na adres e-mail: wzkaj@wp.pl

–  losowanie z udziałem sędziego głównego odbędzie się w dniu 04.04.2014 roku w biurze WZKaj Poznań ul. Reymonta 35

–  odprawa techniczna odbędzie się w dniu 12.04.2014 r. o godzinie 9.00 w sali audiowizualnej toru regatowego Malta

–  w czasie trwania regat kajakowych kierownicy drużyn muszą posiadać dokumentację zawodniczą
/ książeczki zdrowia/ i umożliwić komisji sędziowskiej jej kontrolę.

–  w konkurencjach zaliczanych do Rankingu startują obowiązkowo zawodnicy Kadry Wojewódzkiej Młodzików.

5.    Opłaty

–  za każdą zmianę dokonaną z listy zbiorczej: 1-krotna wysokość obowiązującej diety

–  za dogłoszenie osady z listy zbiorczej na 1-godz. przed odprawą techniczną: 5-krotna wysokość diety

–  vadium za protest: 10-krotna wysokość obowiązującej diety

6.     Sposób przeprowadzenia regat.

–  regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem biegów płaskich i niniejszą zapowiedzią.

–  numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca osady

–  koszty organizacji pokrywa WZKaj

–  Kolegium Sędziów WZKaj wyznaczy komisję sędziowską

– szczegółowy program regat zostanie dostarczony na odprawę techniczną

–  zawodnicy startują na własną odpowiedzialność

–  zawodnicy w kategorii dzieci startują obowiązkowo w kapokach, młodzicy wg uznania kierowników ekip poszczególnych klubów

–  zawodnicy zajmujący miejsca I-III otrzymują medale.

–  w przypadku braku obsady w danej konkurencji istnieje możliwość na wniosek Trenera koordynatora WZKaj, łączenia konkurencji w różnych kategoriach wiekowych oraz zgłoszenia zawodnika młodszego w starszej kategorii wiekowej

 

WAŻNE !

Wyścigi juniorów i juniorów młodszych są kwalifikacją do konsultacji wiosennej, dlatego zawodnicy są zobowiązani do startu w konkurencji K1 lub C1. Wyścigi odbędą się w seriach na czas o kolejności zajętych miejsc decydować będzie czas uzyskany w poszczególnych wyścigach.

Pobierz zapowiedź regat w formie PDF:

sport_OS_2014