Skład Zarządu WZKaj


W dniu 19.01.2017 roku na przystani kajakowej KS Posnania Poznań odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków WZKaj, podczas którego wybrano nowe władze. Na funkcję prezesa wystartowało 2 kandydatów: Aneta Górecka (otrzymała 12 głosów) oraz dotychczasowy prezes Ireneusz Pracharczyk (otrzymał 16 głosów).

W skład nowego Zarządu weszli:

Prezes Zarządu – Ireneusz Pracharczyk

V-ce Prezes ds. Finansowych – Lech Buchard

V-ce Prezes ds. Organizacyjnych – Agata Dziamska

V-ce Prezes ds. Sportowych – Ryszard Oborski

Członek ds. Parakajakarstwa – Paweł Łukaszewicz

Przewodniczący Rady Trenerów / sekretarz – Maciej Wyszkowski

Przedstawiciel UKS – Małgorzata Wardowicz

Przedstawiciel Klubów Turystycznych – Krzysztof Michalski

Przewodniczący Kolegium Sędziów – Aneta Górecka

 

Komisja Rewizyjna będzie obradować w składzie:

Przewodnicząca – Hanna Wocko

Sekretarz – Ewa Bresińska-Krawiec

Członek – Izabela Dylewska

Nowym władzą gratulujemy!