Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze WZKaj


Wielkopolski Związek Kajakowy informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze WZKaj odbędzie się w dniu 19.01.2017, na przystani kajakowej KS POSNANIA, ul. Wioślarska 72 o godzinie 17.00

W zebraniu udział biorą delegaci oraz zaproszeni przez WZKaj goście.

Przypominamy o oryginałach pism z klubów o wyborze delegata na WZSP WZKaj!!!

Projekt porządku obrad – Porzadek obrad WZSW WZKAJ_2017

Projekt regulaminu obrad – REGULAMIN_WZD_WZKAJ 2017

Sprawozdanie z kadencji – SPRAWOZDANIE WZK ZA LATA 2013-2016

dodatkowe:

Kluby – delegaci: KLUBY WZKAJ_2016

Goście_WZD_2017