Wybory do Rady Trenerów oraz Uczniowskich Klubów Sportowych


Wielkopolski Związek Kajakowy informuje, że 29.11.2016 odbędą się wybory do Rady Trenerów oraz Uczniowskich Klubów Sportowych.

Uczniowskie Kluby Sportowe – godzina 17.30. W wyborach mają prawo wziąć udział delegaci – po 1 na klub – z UKSów zrzeszonych w WZKaj oraz z opłaconą składką członkowską!

Kluby Sportowe – godzina 18.80. W wyborach prawo udziału z głosem wyborczym mają osoby pracujące w klubach sportowych zrzeszonych w WZKaj jako trenerzy/instruktorzy. Każdy klub zobowiązany jest dostarczyć do dnia 22.11.2016 roku do biura WZKaj pisemne zaświadczenie (podpisane przez upoważnione osoby zgodnie ze statutem) potwierdzające pracę jako trener/instruktor wydane przez Zarząd Waszego Klubu.
Upoważnienia można dostarczać mailowo (biuro@wzkaj.poznan.pl) a oryginał zaświadczenia należy dostarczyć najpóźniej w dniu wyborów.

UWAGA: Wybory odbędą się na Torze Regatowym Malta – I piętro SALA C – za sekretariatem!!!