XVIII Otwarte Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w kajakarstwie


W dniach 15-16 czerwca 2018 r. na Jeziorze Wolsztyńskim odbędą się XVIII Otwarte Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS Juniorów i Młodzików w Kajakarstwie. Celem imprezy jest wyłonienie najlepszych zawodników Zrzeszenia LZS w kajakarstwie na 2018 rok, ocena aktualnego poziomu wyszkolenia zawodników Zrzeszenia LZS oraz popularyzacja kajakarstwa w środowisku wiejskim.

Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach.

Juniorzy Starsi      – 1000 m   K-1,K-2,C-1,C-2.

Juniorki Starsze    – 1000 m   K-1,K-2,C-1.

Juniorzy Młodsi     – 1000 m   K-1,K-2,C-1,C-2.

Juniorki Młodsze   – 1000 m   K-1,K-2,C-1.

Młodzicy                – 1000 m   K-1,C-1,K-2,C-2.

Młodziczki              -1000 m   K-1,K-2,C-1.

Zgłoszenie imienne na obowiązujących drukach z listą zbiorczą należy przesłać na adres: Powiatowe Zrzeszenie LZS, 64-200 Wolsztyn ul. 5 stycznia 5A, tel. 68–384 56 41, fax 68 – 347 42 72. e-mail: pzlzs-wolsztyn@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 6 czerwca 2018r.

Zapowiedzi mistrzostwa w kajakarstwie

Zapowiedzi mistrzostwa w parakajakarstwie