Zarząd


Członkowie zarządu w kadencji 2017-2020

 

IMIĘ I NAZWISKO   PEŁNIONA FUNKCJA W ZARZĄDZIE
  Ireneusz Pracharczyk   Prezes Zarządu WZKaj
  Agata Dziamska
  Wiceprezes ds. Organizacyjnych
  Ryszard Oborski   Wiceprezes ds. Sportowych
  Lech Burchard
  Wiceprezes ds. Finansowych
  Paweł Łukaszewicz
  Członek ds. Parakajakarstwa
  Aneta Górecka   Przewodniczący Kolegium Sędziów
  Maciej Wyszkowski
  Przewodniczący Rady Trenerów
  Małgorzata Wardowicz   Przedstawiciel UKS-ów
  Krzysztof Michalski   Przedstawiciel Stowarzyszeń Turystycznych

Skład Komisji Rewizyjnej

Hanna Wocko Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Izabela Dylewska
Członek Komisji
Ewa Bresińska-Krawiec
Sekretarz Komisji Rewizyjnej